Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Akredytacje ERASMUS dla Naszej szkoły

Kolejny sukces "Samochodówki"

Kilka tygodni temu Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie ("Samochodówka") znalazł się w gronie najlepszych liceów i techników w Polsce zdobywając Brązową Tarczę w rankingu czasopisma Perspektywy a 26 lutego 2021r. zostaliśmy poinformowani, że nasze wnioski o akredytacje do programu ERASMUS zostały zaakceptowane.

Ten sukces to efekt ostatnich 10 lat pracy dyrekcji szkoły, zespołu do spraw projektów unijnych, a także uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Mamy więc gwarancję, że przez najbliższe 5 lat, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele będą wyjeżdżać na staże zawodowe i szkolenia przede wszystkim do Hiszpanii.

Uzyskanie akredytacji umożliwi nam zrealizowanie 323 mobilności. 200 mobilności dotyczy wyjazdu uczniów na staż zagraniczny, 73 szkoleń dla nauczycieli oraz 50  staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach realizacji projektów objętych akredytacją, ze staży w ciągu najbliższych 5 lat będą mogli skorzystać uczniowie kształcący się w następujących zawodach:

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechanik

- technik programista

- technik cyfrowych procesów graficznych

- technik chłodnictwa i klimatyzacji

- technik usług fryzjerskich

- mechanik pojazdów samochodowych (BS - szkoła branżowa)

- ślusarz (BS)

- monter sieci i urządzeń sanitarnych (BS)

- fryzjer (BS)

- elektryk (BS)

- fotograf (BS)

 Realizacja projektów unijnych przynosi szerokie korzyści zarówno dla ucznia, nauczyciela jak i społeczności lokalnej. Nasi uczniowie będą nabywać nową wiedzę, głównie zawodową, będą podnosić swoje umiejętności praktyczne i językowe, zobaczą, jak żyje się i pracuje za granicą. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że takie staże przynoszą bardzo wiele korzyści i powodują, że absolwenci naszej szkoły nie mają trudności w znalezieniu pracy zarówno w kraju, jak i za granica. Bardzo szybko aklimatyzują się w nowym środowisku, a także nie mają większych trudności z językiem obcym. Kolejnym pozytywem jest przenoszenie korzystnych wzorców z zagranicznych zakładów, w których uczniowie realizowali staż do firm lokalnych, co wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku firmy w środowisku lokalnym.

Ważnym aspektem jest również fakt, że nasi uczniowie, a zatem uczniowie głównie mieszkający na terenie powiatu pszczyńskiego, kształceni są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Kadrę, która stale podnosi swoje kompetencje zawodowe w ramach różnorakich szkoleń, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Kadrę, która wyjeżdża na staże zawodowe, a poznane wzorce przenosi do naszego szkolnego systemu kształcenia. Kadrę, która swoją wiedzą i umiejętnościami dzieli się z partnerami zagranicznymi, budując trwałe relację, zwiększając swój potencjał oraz potencjał naszych partnerów zagranicznych.

Uzyskując dwie akredytacje (w ramach sektora edukacji szkolnej oraz sektora kształcenia i szkolenia zawodowego) Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie buduje i podnosi potencjał lokalnego rynku pracy. Nasza szkoła, kształcąc na wysokim poziomie doje możliwość nabycia wiedzy i umiejętności zarówno w kraju, jak i za granicą naszego państwa. Te możliwości skierowane są w stronę uczniów, którzy chcą zaistnieć na lokalnym, krajowym jak i zagranicznym rynku pracy.

Liczymy, że w ciągu najbliższych 5 lat uda się nam zrealizować wszystkie zaplanowane działania, dzięki którym duża liczba uczniów naszej szkoły będzie mogła spełnić swoje marzenia.


2021-03-05 11:17:18

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa