Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Samorząd Uczniowski 2015/2016

Rada Samorządu Uczniowskiego

w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie

Przewodniczący samorządu

Patryk Maciej kl. III AT

Zastępca przewodniczącego

Katarzyna Cofała kl. III AT

Skarbnik

Karol Piech kl. II b

Sekretarz

Grzegorz Sodzawiczny kl. II AT

       
                                                
       Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego                               Zastępca przewodniczącego
                Patryk Maciej kl. III AT                                                  Katarzyna Cofała kl. III AT

                                                 

                        Skarbnik                                                                           Sekretarz
                  Karol Piech kl. II b                                                 Grzegorz Sodzawiczny kl. II AT

                                                     
                                                          Opiekun samorządu
                                                           pani Anna Harazin

 

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o przygotowany na dany rok szkolny plan pracy, zgodnie z regulaminem SU.

Do zadań SU należą m. in.:

- omawianie bieżących problemów uczniowskich takich jak trudności w nauce, przyczyny wagarów

- opiniowanie wniosków o skreślenie z listy uczniów, którzy ukończyli 18 lat i nie uczęszczali do szkoły

- obecność przedstawicieli SU na konferencjach RP w celu zatwierdzenia ocen z zachowania

Samorząd uczniowski organizuje również szkolne imprezy oraz angażuje młodzież do udziału w imprezach i akcjach o zasięgu pozaszkolnym. Są to m. in.:

- organizacja Akcji Walentynkowej

-
organizacja konkursu na najładniejszą salę lekcyjną
- udział w zbiórce monet groszowych na rzecz Kółka Turystycznego "Mamy Czas", działającego przy Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie
- udział w zbiórce zużytych baterii
- udział w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- współpraca z firmą skupującą zużyte akumulatory
- reprezentowanie szkoły na Targach Edukacyjnych Szkół Ponadgimnazjalnych
-
organizacja "Dnia Otwartego" szkoły
2015-09-23 21:37:16

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa