Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Podsumowanie projektu

W czwartek 26 kwietnia w auli PZS nr 1 odbyło się podsumowanie projektu unijnego obejmującego szkolenie dla 15 nauczycieli  realizowanego w ramach projektu "By kształcić jeszcze lepiej". Szkolenie odbyło się w pięknej nadmorskiej miejscowości Portsmouth.                        
W celu podzielenia się efektami szkolenia i chęci upowszechnienia zdobytych informacji wśród nauczycieli pszczyńskich szkół, na podsumowanie zaproszeni zostali dyrektorzy wszystkich szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych z Powiatu Pszczyńskiego, a także przedstawiciele kuratorium, lokalnych władz oraz innych placówek o charakterze oświatowym. Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej, przedstawiającej kilka chwil z pobytu w Anglii, a także wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez nauczycieli PZS nr 1 na temat nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Celem odbytego przez nauczycieli szkolenia było doskonalenie umiejętności językowych, metodycznych, a przede wszystkim poznanie narzędzi i aplikacji takich jak: bitly, Kahoot, Prezi, Anki, eTwining itp. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim w szkole Meridian School of English prowadzonej przez Tellus Group - współorganizatora i partnera naszego projektu. Zajęcia miały formę warsztatów i zajęć grupach. Trzeba jednak podkreślić, iż kurs to nie tylko nauka i rozwój kompetencji językowych, to także możliwość bezpośredniego kontaktu z kulturą tradycją danego kraju. W trakcie kursu nauczyciele w godzinach wieczornych mieli możliwość zwiedzenia Portsmouth, Brighton oraz Chichester. Świetna atmosfera sprzyjała przyswajaniu wiedzy i nowych doświadczeń oraz integracji grona nauczycielskiego. Już 30 czerwca 2018 r. nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych rozpoczną kolejne szkolenia w Anglii i w Hiszpanii.

Obecnie Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie prowadzi 4 projekty staży i szkoleń zagranicznych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Do końca 2019 z tej możliwości skorzysta jeszcze 60 uczniów i 18 nauczycieli. Dokładamy wszelkich starań aby w kolejnych latach nauczyciele jak i przyszli uczniowie, którzy skorzystają z szerokiej i bogatej oferty kształcenia w naszej szkole mieli możliwość zrealizowania swojej mobilności w jednym z naszych krajów partnerskich. Szkoła współpracuje z partnerami w Niemczech, Hiszpanii i Anglii i posiada możliwości realizacji staży i szkoleń zagranicznych w tych państwach jak również w Portugalii, Włoszech, Norwegii czy Islandii ? ZAPRASZAMY!!!

 


2018-05-07 22:30:48

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa