Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Lista zakwalifikowanych

Lista nauczycieli zakwalifikowanych do realizacji projektu "By kształcić jeszcze lepiej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER SE)
nr umowy: 2016-1-PL01-KA101-023562

Harazin Anna
Kaczmarek Anna
Klimczok Agnieszka
Korczyk-Kaczmarek Mirella
Lazar Luiza
Libek Dominika
Nowakowska Krystyna
Sajdak-Czernik Agnieszka
Skrobol Alicja
Śleziak Małgorzata
Waliczek Arkadiusz
Wojciech Artur
Wojtanowicz Teresa
Wyrobek Marta
Zaworska Joanna