Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
"Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości

By nie bać się przyszłości

To już ponad tydzień od momentu jak grupa uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie wyjechała do Hiszpanii by realizować swój staż zagraniczny. Uczniowie pięciu kierunków kształcenia: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, fryzjer, sprzedawca i monter sieci urządzeń i instalacji sanitarnych od 8 października podnoszą swoje kompetencje zawodowe w zakładach znajdujących się w Cordobie. Dodatkowo popołudniami uczęszczają na kurs języka hiszpańskiego, a także poznają kulturę i tradycje kraju przyjmującego. Do tej pory osiemnastoosobowa grupa uczniów zwiedziła Cordobę, Malagę i Granadę, poznając najważniejsze zabytki tych miast. Udało się również wygospodarować odrobinę czasu na kąpiel w morzu Śródziemnym w Maladze.

Celem trzytygodniowego stażu realizowanego w ramach projektu ?Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości!!!? finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i kulturowych uczniów naszej szkoły. Przed wyjazdem na staż uczestnicy zostali odpowiednio przeszkoleni. Brali udział w zajęciach języka hiszpańskiego, pedagogicznych i kulturowych oraz w szkoleniu bhp. Wszystkie te działania umożliwiły przygotowanie uczniów do właściwej realizacji założeń programu stażu, które mają pozwolić na rozszerzenie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów "Samochodówki".

W ramach wspomnianego projektu odbędą się jeszcze dwa staże zagraniczne, w Wielkiej Brytanii i  Niemczech. Nie są to pierwsze projekty realizowane w PZS nr 1. Od kilku lat umożliwiamy naszym uczniom wyjazdy na staże zagraniczne, z których do tej pory skorzystało około 100 osób. W ciągu następnych 2 lat stażami zostanie objętych 77 uczniów. Trwają prace nad kolejnymi projektami, mającymi na celu zapewnienie ciągłości staży zagranicznych dla uczniów.

Udział w realizacji stażu jest ogromną szansą dla naszych wychowanków na skonfrontowanie swojej wiedzy i umiejętności ze sposobem pracy zakładów zagranicznych. Wnioski płynące z takiej konfrontacji bardzo często wskazują na wysokie kompetencje zawodowe naszych uczniów, którzy w zagranicznych firmach są chwaleni i cieszą się dużym szacunkiem, niejednokrotnie otrzymując propozycje pracy. Dlatego też uważamy, że nasza szkoła to szkoła dobrego wyboru, umożliwiająca swoim uczniom nabycie wielu cennych kompetencji, w kraju i za granicą.


2016-11-30 19:16:20

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa