Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Nauczyciele przedmiotów zawodowych na stażu w Hiszpanii

 

W dniach od 12 do 16 września dziewięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie uczestniczyło           w realizacji dla mobilności kadry w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" realizowanego na zasadach programu Erasmus+  i finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Partnerem zagranicznym Beneficjenta była firma Europroyectos Erasmus Plus S.L. mająca siedzibę w Cordobie, w Hiszpanii. Praktyki odbywały się w jednej z siedzib organizacji znajdującej się w Granadzie. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie kształcenia w branży fryzjerskiej i mechanicznej.

Obserwując pracę w zakładach oraz rozmawiając z pracownikami warsztatów, nasi nauczyciele zapoznawali się ze strukturą organizacyjną i systemem pracy w firmie MotorDos oraz firmie produkcyjno ? projektowej SIMA a także w hiszpańskim salonie fryzjerskim. Uczestnicy stażu oprócz obserwacji pracy w zakładach zgłębiali także wiedzę na temat systemu współpracy między nauczycielami szkół zawodowych  a pracownikami warsztatów i serwisów samochodowych.

Uczestnicy programu uczący przedmiotów z branży fryzjerskiej poznawali zasady kształcenia w zakładach fryzjerskich oraz zdobywali doświadczenie praktyczne biorąc udział w zajęciach teoretycznych  i praktycznych w salonie kształceniowym ACADEMIA INSUA w Granadzie

W ramach projektu jego uczestnicy zrealizowali program kulturowy, który umożliwił im poznanie kultury i historii Granady. Zwiedzili Alhambrę a także zabytki Granady takie jak: Cathedral, Monastery of Saint Jerome, Royal Chapel, Cathusian Monastery. Interesujący również był spacer przez dwie architektoniczne specyficzne dzielnice cygańską i arabską.

Dzięki dobrej organizacji pobytu, ciekawej tematyce zajęć, zaangażowaniu i kreatywności grupy możliwa była skuteczna wymiana doświadczeń oraz poznanie nowych technik                 i możliwości w kształceniu zawodowym. Efektem realizacji mobilności jest wzrost kompetencji zawodowych i językowych uczestników, poprawa i zwiększenie jakości szkolnictwa zawodowego oferowanego przez naszą szkołę, co powinno odbić się pozytywnie na jej wizerunku w społeczeństwie lokalnym.

W powiatowym Zespole Szkół od wielu lat systematycznie realizowane są staże zawodowe przede wszystkim kierowane do uczniów a także dla nauczycieli. Niniejszy staż realizowany w ramach projektu: ?Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości? jest pierwszym z 4 staży, gdzie pozostałe 3 kierowane są już do uczniów naszej szkoły. W najbliższym czasie grupa 18 uczniów wyjeżdża na 3-tygodniowy staż do Hiszpanii, a kolejne staże realizowane będą w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

 


2016-10-04 12:47:59

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa