Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
UCZNIOWIE SAMOCHODÓWKI ODBĘDĄ KOLEJNY STAŻ

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 od lat realizuje liczne projekty, których głównym celem jest zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności zarówno uczniów, jak i kadry nauczycielskiej. Przed młodzieżą PZS nr 1 kolejny staż zagraniczny. ?Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boję się przyszłości? ? taki cel został postawiony przed uczniami samochodówki, którzy już od  1 do 21 października będą realizowali swoją mobilność w niemieckich zakładach pracy. Przedstawiciele dziewięciu kierunków takich jak: technik pojazdów samochodowych , technik usług fryzjerskich, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, ślusarz, elektryk, sprzedawca, monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych oraz  elektromechanik pojazdów samochodowych  podczas zagranicznego stażu będą podnosić swoje kompetencje zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia oraz wzbogacać i pogłębiać  swoje umiejętności językowe. Październikowy staż uczniów jest trzecim stażem realizowanym w ramach projektu ?Mam wiedzę, mam umiejętności nie  boję się przyszłości?. Na przełomie miesiąca maja i czerwca  grupa 17 uczniów w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych odbywała staż w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy stażu podnieśli swoje kompetencje zawodowe, społeczne i językowe. Swoje staże odbyli w pięknym portowym miasteczku Plymouth  znajdującym się nad jednym z największych naturalnych portów na świecie. W trakcie stażu uczniowie podnieśli swoje kompetencje z zakresu budowy pojazdów samochodowych, diagnostyki i naprawy usterek, elektroniki i elektrotechniki ,a także elementów ślusarstwa. Oprócz zdobywania  wiedzy i umiejętności zawodowych, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z historią i zabytkami tego brytyjskiego miasta słynącego z  wielu teatrów i muzeów. Odbyło się również wyjście do lokalnego oceanarium, gdzie nasi uczniowie mogli zapoznać się z bogactwem morskiej fauny. Nie bez znaczenia było również zakwaterowanie uczniów. Nocowanie ?u rodzin? dodatnio wpłynęło na podniesienie kompetencji językowych oraz społecznych naszej młodzieży. W ten sposób mieli oni również większe szanse na poznanie brytyjskiej kultury, podejścia do życia tamtejszej społeczności, a także na wymianę własnych doświadczeń zarówno z rodzinami ich przyjmującymi, jak i z uczestnikami staży z innych państw europejskich. Wszystkie te działania wpłynęły również na integrację młodzieży - nie tylko w swojej grupie, ale przede wszystkim w szerszym gronie -  międzynarodowym.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie stara się w ramach swojej działalności umożliwiać uczniom wyjazdy na staże zagraniczne ze względu na przekonanie, że wnoszą one bardzo dużo w rozwój młodego człowieka i zwiększają jego szanse na lepszy start w dorosłe nie tylko zawodowe życie. Udział w stażach pozwala na poszerzenie horyzontów nie tylko zawodowych, ale również społecznych i językowych. Zwiększa otwartość na społeczeństwo europejskie, a także pozwala inaczej, szerzej pojmować zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie.

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się jeszcze jeden staż zagraniczny w ramach projektu ?Mam wiedzę, mam umiejętności nie boję się przyszłości?, który   realizowany jest w ramach projektu systemowego ?Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego? realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

2017-06-30 12:00:11

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa