Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Nauczyciele na stażu

Nauczyciele przedmiotów zawodowych na stażu 
w Niemczech


       W dniach od 15 do 21 listopada 2015r. piętnastu nauczycieli przedmiotów  zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie uczestniczyło w programie szkolenia (forma job shadowing) dla mobilności kadry w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" realizowanego na zasadach programu Erasmus+ i finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

        Partnerem zagranicznym Beneficjenta była firma Vitalis mająca siedzibę
w Schkeuditz, koło Lipska. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń dotyczących kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech w branży mechanicznej  i fryzjerskiej.

           Obserwując zajęcia praktyczne, lekcje oraz rozmawiając z nauczycielami szkół zawodowych i pracownikami warsztatów, pedagodzy uczący przedmiotów z branży mechanicznej zapoznawali się ze strukturą organizacyjną i systemem kształcenia w państwowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Karla Heina, Ponadzakładowym Centrum Kształcenia Zawodowego "ZAW" oraz w Centrum Kształcenia i Technologii Borsdorf w Lipsku. Uczestnikom programu zaprezentowano oferty edukacyjne, możliwe ścieżki kształcenia zawodowego, treści nauczania w poszczególnych semestrach,  sposoby sprawdzania i oceniania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej uczniów, a także zasady ich egzaminowania. Ponadto, nauczyciele  PZS nr 1 zgłębiali wiedzę na temat systemu współpracy między nauczycielami szkół zawodowych a pracownikami warsztatów i serwisów samochodowych. Beneficjenci projektu obserwowali również przebieg prac w firmie "Hydraulik Markranstadt" grupy "Nussbaum". Natomiast uczestnik programu uczący przedmiotów z branży fryzjerskiej zdobywał doświadczenie praktyczne biorąc udział w zajęciach praktycznych w salonach na terenie Lipska.

            Ponadto, w ramach projektu grupa nauczycieli poznawała kulturę i historię Niemiec udając się do Drezna i Berlina. Zwiedzanie połączone było z obserwacją prac w Szklanej Manufakturze Volkswagena w Dreźnie, w której produkowany jest luksusowy model tej marki - Phenon oraz w centrum komunikacyjnym Volkswagena i centrum "Mercedes Welt am Salzufer" w Berlinie.
            Dzięki dobrej organizacji pobytu, ciekawej tematyce zajęć, zaangażowaniu
i kreatywności grupy możliwa była skuteczna wymiana doświadczeń w środowisku niemieckojęzycznym oraz poznanie nowych technik I możliwości w kształceniu zawodowym. Jej efektem jest wzrost kompetencji zawodowych i językowych uczestników, poprawa i zwiększenie jakości szkolnictwa zawodowego oferowanego przez naszą szkołę, co powinno odbić się pozytywnie na jej wizerunku w społeczeństwie lokalnym.


2015-11-23 20:00:00

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa