Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Kolejny staż w "Samochodówce"

"Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym!!!" taki właśnie cel postawiony został przed uczestnikami stażu zagranicznego, który realizowany był przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1. Nasi uczniowie w dniach 15-28 maja 2016r. zrealizowali swoją mobilność w niemieckich zakładach znajdujących się w Schkeuditz (okolice Lipska). Reprezentanci czterech kierunków (technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer) w ciągu dwóch tygodni zajęć praktycznych podnieśli swoje kompetencje zawodowe, nabywając nowej wiedzy i poznając nowe techniki adekwatne do swojego zawodu. Dzięki firmie Vitalis- wieloletniemu partnerowi pszczyńskiej "Samochodówki" ten staż również wniósł bardzo dużo w doświadczenie zawodowe naszych uczniów.

 Realizacja staży zagranicznych to także poznawanie kraju partnerskiego, zwiększanie kompetencji społecznych i językowych. W trakcie tych dwóch tygodni uczniowie poznali w znacznym stopniu historię i kulturę Niemiec. Zwiedzili takie miasta jak Lipsk, Drezno czy Berlin. W każdym z nich zapoznani zostali z najważniejszymi obiektami zarówno współczesnymi, jak i historycznymi. 

Dzięki temu, że firma Vitalis organizuje staże dla uczniów wielu krajów europejskich, goszcząc uczestników w swoim ośrodku, uczniowie mają dodatkową możliwość  podnoszenia kompetencji językowych w międzynarodowym środowisku.

W trakcie majowego stażu uczniów PZS nr 1 oprócz grup z Polski swoje staże realizowali również uczestnicy z Hiszpanii oraz Portugalii. Dzięki kontaktom i wymianie doświadczeń
z rówieśnikami z innych krajów uczniowie mieli możliwość szerszego spojrzenia na kraje europejskie.

 

Ten staż był już ostatnim z czterech zaplanowanych w ramach projektu "Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym!!!", który finansowany był ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja.

 Dziękujemy firmie Vitalis za owocną współpracę oraz gościnność i życzliwość podczas każdego odbywanego stażu.

Już w październiku br. kolejna grupa uczniów naszej szkoły będzie realizowała swój staż, tym razem trwał on będzie 3 tygodnie, a jego uczestnicy będą podnosić swoje kompetencje zawodowe w Hiszpanii. Październikowy staż rozpocznie cykl 3 staży dla uczniów PZS nr 1, z czego  kolejne dwa realizowane będą w Anglii i w Niemczech. Jako szkoła dokładamy wszelkich starań, aby umożliwiać naszym uczniom nabywanie doświadczeń zawodowych w różnych krajach europejskich w ramach programów Erasmus Plus czy POWER.

Kronika wyjazdu


2016-05-30 09:00:00

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa