Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Pracować, uczyć się, poznawać, zwiedzać

Takie właśnie możliwości daje realizacja projektu ?By umieć więcej?. Głównym elementem tego projektu jest odbycie dwóch trzytygodniowych staży w zagranicznych przedsiębiorstwach. Od 27 maja grupa 20 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie realizuje swój staż w Hiszpanii w Walencji. Na praktyki w hiszpańskich przedsiębiorstwach wyjechali uczniowie kształcący się w zawodach:  

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechanik

- technik chłodnictwa i klimatyzacji

- technik cyfrowych procesów graficznych

- technik usług fryzjerskich

- mechanik pojazdów samochodowych

- mechanik motocyklowy

- fryzjer

- sprzedawca

- elektryk

- monter sieci, instalacji sanitarnych

Celem trzytygodniowego stażu realizowanego w ramach projektu ?By umieć więcej? finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i kulturowych uczniów naszej szkoły. Przed wyjazdem na staż uczestnicy zostali odpowiednio przeszkoleni. Brali udział w zajęciach języka hiszpańskiego, pedagogicznych i kulturowych oraz w szkoleniu bhp, a także w szkoleniu z autoprezentacji. Wszystkie te działania umożliwiły przygotowanie uczniów do właściwej realizacji założeń programu stażu, które mają pozwolić na rozszerzenie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów ?Samochodówki?.

Nasi uczniowie podwyższają przede wszystkim swoje kompetencje  zawodowe, a ponadto- językowe i społeczne. Nowe doświadczenia jakie zdobywają uczniowie w trakcie praktyk na pewno przeniosą się na ich umiejętności, postrzeganie kwestii zawodowych, otwartość na zmiany, radzenie sobie w nowych sytuacjach, szczególnie związanych ze zmianą kraju zamieszkania, a także budowaniem relacji w grupie rówieśniczej czy pracowniczej.

Łącząc pracę z aspektami kulturowo ? poznawczymi staramy się, by nasi uczniowie i absolwenci byli ludźmi otwartymi na krajowy i europejski rynek pracy i swobodnie się w nim poruszali.

Niniejszy staż jest pierwszym realizowanym w ramach projektu z roku konkursowego 2017, kolejny odbędzie się w Niemczech, a w najbliższym czasie uczniowie naszej szkoły rozpoczną przygotowania do realizacji staży zagranicznych z roku konkursowego 2018. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu Erasmus+ i POWER z 2019 roku, aby kolejni nasi uczniowie mogli w najbliższej przyszłości wyjeżdżać i poznawać zagraniczne rynki i warunki pracy.

Zapraszamy na profil FB projektu :)


2019-05-31 13:26:30

powrót



GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa