Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
PODSUMOWANIE KOLEJNYCH STAŻY W SAMOCHODÓWCE

12 grudnia w Warsztatach Szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie odbyło się uroczyste podsumowanie ?By umieć więcej? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (realizowane w latach 2017/2019).  Niniejszy projekt obejmował staże zagraniczne dla dwóch grup uczniowskich. Mobilności zostały zrealizowane w Niemczech i w Hiszpanii, łącznie wyjechało 40 uczniów. Swoim zakresem projekt objął następujące zawody:

technik pojazdów samochodowych

technik usług fryzjerskich

technik chłodnictwa i klimatyzacji

technik cyfrowych procesów graficznych

technik mechanik

mechanik pojazdów samochodowych

mechanik motocyklowy

fryzjer

ślusarz

elektryk

sprzedawca

monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych

 

W trakcie swoich staży uczniowie mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności zawodowych a także skonfrontowania funkcjonowania zakładów zagranicznych i krajowych. Wszyscy podnieśli kompetencje społeczne, językowe a przede wszystkim zawodowe. Poprzez zrealizowanie tego projektu mamy pewność, że nasi obecni a także przyszli absolwenci nie będą bali się przyszłości ponieważ mają wiedzę i umiejętności wystarczające aby swobodnie realizować się zawodowo na europejskim rynku pracy.

 

Na uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas starosta Pani Barbara Bandoła, wicestarosta Pan Damian Cieszewski, członek zarządu Pan Grzegorz Nogły, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy i Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie oraz pracodawcy uczniów.

 

            Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest programem ogólnopolskim dofinansowywanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on odpowiedzią na konieczność wsparcia obszarów zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Z tego Programu realizowane są również innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Program stanowi uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie zaangażowana jest większość środków EFS i gdzie finansowane są przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. 

            Podczas czwartkowego spotkania swoje refleksje i wrażenia po odbyciu stażu zagranicznego relacjonowali przedstawiciele każdej z grup, która zrealizowała mobilność. Relacje przedstawicieli stażystów, którzy swoją mobilność zrealizowali w Hiszpanii i w Niemczech poparte były prezentacjami filmów obrazujących chwile z odbytych staży.

            Także zaproszeni goście zabierając głos podkreślali, jak wielkie możliwości dla szkolnictwa płyną z realizacji projektów unijnych oraz istotę i znaczenie nabytych podczas realizacji stażu kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

 

Dopełnieniem spotkania było wręczenie wszystkim uczestnikom stażu certyfikatów Europass Mobilność oraz certyfikatów potwierdzających ich odbycie.

 

Obecnie w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Pszczynie realizowane są 2 projekty mobilności zagranicznych. W najbliższej przyszłości (lata 2020) swoje mobilności zrealizuje 56 uczniów. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania się do kolejnych wniosków w ramach ERASMUS+ aby naszym przyszłym uczniom również umożliwić wyjazd na zagraniczne praktyki w roku 2020.

           


2020-02-19 09:48:51

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa