Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Opinia nauczyciela nt szkolenia CLIL

Szkolenie ?CLILL? umożliwiło mi poznanie kluczowych zasad CLILL, sposobów integrowania nauczania języka angielskiego z przedmiotami, których nauczam, sposobów dzielenia się pomysłami dydaktycznymi, metod analizy materiałów i ćwiczeń wykorzystywanych w programach nauczania CLILL oraz sposobów wykorzystania dostępnych materiałów dydaktycznych dla własnych celów nauczania.

W trakcie tego szkolenia miałam okazję poszerzyć zakres technik nauczania, a także zrozumieć, które metody nauczania są najbardziej efektywne. Dzięki temu potrafię pomóc moim  uczniom stać się bardziej zmotywowanymi i autonomicznymi, zyskali swobodę w poprawianiu błędów zachowując balans pomiędzy poprawnością, a płynnością wypowiedzi.

W nauce języka angielskiego w ramach  zajęć rewalidacyjnych oraz profilaktycznych, które prowadzę, przekonałam uczniów do nauki całych zwrotów. Porównałam tworzenie wypowiedzi w języku obcym do budowania domku z klocków lego. Im większe grupy złożonych poprawnie klocków, tym szybciej można zbudować domek. Podobnie jest z nauką języka. Jeśli mamy w głowie dużo gotowych fraz (wersów z piosenek, cytatów z filmów) to mniej czasu potrzebujemy na zastanawianie się, jakiego czasu czy rodzajnika użyć w określonej sytuacji.

Relaks i odprężenie odgrywają ważną rolę w każdym procesie uczenia. Wiedza ta powinna być wykorzystana do efektywniejszego uczenia się języka angielskiego. Pokazuję na co dzień  uczniom, jak w prosty sposób można się zrelaksować. Wykorzystuję  w tym celu metodę wizualizacji i oddychania. Opowiadam uczniom, że jeśli jesteśmy spokojni i zrelaksowani, uczenie przebiega sprawniej i szybciej. Wymaga mniej wysiłku i jest przyjemniejsze. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy na zajęciach czuli się zrelaksowani. Zanim przystępuję do przeprowadzania zaplanowanych zadań, proszę aby uczniowie odłożyli na chwilę na bok wszystkie przedmioty. Siadają wygodnie, kładą ręce na udach. Dopiero teraz  spokojnie zaczynają głęboko oddychać. Powietrze wdychają przez nos a wydychają przez usta. Oddychają  wolno. Każdy oddech powinien być długi i spokojny. To ćwiczenie  trwa od 1 do 2 min. Innym sposobem relaksacji stosowanej przeze mnie jest  wizualizacja, przywołanie w wyobraźni przyjemnego obrazu, który kojarzy się z miłymi przeżyciami i odczuciami.

Bardzo ważną rzeczą w uczeniu się  języka jest odkrycie własnego stylu uczenia się. Najlepszym sposobem określenia stylu uczenia się danego ucznia jest uważna obserwacja jego zachowań podczas zajęć językowych, jego zaangażowania w różnego rodzaju ćwiczenia. Warto się przyjrzeć na czym uczeń bardziej skupia uwagę. Czy chętnie czyta, czy słucha nagrań? Które zadania sprawiają mu radość i przychodzą z łatwością? Na tej podstawie można spróbować określić jego styl uczenia się. Należy jednak pamiętać, że nikt nie jest wyłącznie teoretykiem albo aktywistą, nikt nie posiada tylko jednego rodzaju inteligencji. Poza tym w każdej grupie uczniów znajdują się osoby o bardzo odmiennych profilach inteligencji i preferujące odmienne style uczenia się. Dlatego planując proces dydaktyczny i przygotowując zajęcia językowe, staram się uczynić je jak najbardziej urozmaiconymi.

Karty pracy do zajęć językowych, mają za zadanie podnieść wśród uczniów świadomość istnienia różnych strategii. Wykorzystywane są one przeze mnie na zajęciach w grupie nastolatków. Pytania i zadania zawarte w karcie pracy zmuszają do refleksji nad własnym stylem uczenia się, a także ilustrują kilka sposobów uczenia się języka obcego na prowadzonych przeze mnie zajęciach.

Rozwijanie umiejętności ustawicznego uczenia się poprzez trening strategiczny i poprzez wykształcenie w uczniach umiejętności uczenia się, będzie miało wpływ na ich życie w przyszłości. Umiejętności te w połączeniu z możliwością decydowania o własnym procesie uczenia się, którą daje postawa autonomiczna, z pewnością zaważą na ich przyszłym życiu.

2018-11-28 17:44:12

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa