Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Co nie co o CLILu

W dniach od 2 do 6 lipca 2018r dwunastu nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkól nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie uczestniczyło w realizacji projektu unijnego ? Chcemy wiedzieć i umieć więcej? realizowanego na zasadach programu Erasmus+ i finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój. Szkolenie realizowane było w Wielkiej Brytanii dzięki firmie ENSO Group LTD. W ramach projektu nauczyciele ukończyli kurs języka angielskiego, a także  liczne szkolenia oferowane na platformie e ? Twinning.   Sześcioro spośród nas uczestniczyło w kursie CLIL ? Content and Language Integrated Learning, czyli w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo ? językowym. Metoda ta wykorzystuje naukę języka obcego, w ramach przedmiotów niejęzykowych takich jak, geografia, chemia, biologia, fizyka, religia itp. CLIL to takie podejście do procesu edukacyjnego, które zawiera w sobie dwa podstawowe cele. Jest to jednoczesne poznanie treści przedmiotowych oraz opanowanie języka obcego, w którym odbywa się nauka. Nauczanie metodą CLIL pozwala na przełamywanie barier językowych, umożliwia swobodne przechodzenie z jednego języka na drugi, buduje wrażliwość na różnice kulturowe oraz pozwala na poznanie słownictwa specjalistycznego w języku obcym, co jest tak niezbędne we współczesnym świecie. Program CLIL wspiera rozwój kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku obcym, co jest bardzo ważnym aspektem biorąc pod uwagę mobilność i migrację współczesnego społeczeństwa. Jest doskonałym narzędziem dzięki, któremu można rozwinąć współpracę nauczycieli języków obcych z nauczycielami przedmiotów niejęzykowych.

Nauczanie metodą CLIL motywuje także uczniów do nauki języka obcego w ramach przedmiotów niejęzykowych. CLIL dzieli się na dwa typy tzw. CLIL ?twardy? i ?miękki?. Ten pierwszy opiera się na prowadzeniu lekcji dwujęzycznych, co oznacza, że nauczyciel danego przedmiotu, naucza go w języku obcym. Aby móc przeprowadzić takie lekcje zgodnie z rozporządzeniem MEN, nauczyciel przedmiotu niejęzykowego musi legitymować się znajomością języka obcego na poziomie co najmniej B2.[1] Wśród naszej grupy, która uczestniczyła w szkoleniu nie ma osoby, która miałaby takie kwalifikacje, dlatego głównie wykorzystujemy na naszych lekcjach ?miękkie? CLIL, które wiąże się z tym, że podczas lekcji z danego przedmiotu wprowadzamy głównie słownictwo w języku angielskim. Na lekcjach są też podawanie zadanie tekstowe do rozwiązania w języku obcym oraz prezentowane są filmiki w tymże języku. To daje możliwość uczniom zapoznania się ze słownictwem specjalistycznym danego przedmiotu w języku obcym, rozwija ich kompetencje kluczowe w tymże zakresie oraz nam nauczycielom przedmiotów niejęzykowych umożliwia nawiązanie ścisłej współpracy z nauczycielami języka obcego, co skutkuje większą integracją grona nauczycielskiego.

Nauczyciel powinien zwracać uwagę na poprawność językową zgodnie z obowiązującymi normami, dlatego aby prawidłowo wprowadzać terminologię nauczanego przedmiotu w języku obcym, nauczyciel przedmiotowy konsultuje wymowę i pisownię wprowadzanego słownictwa z nauczycielem języka obcego. Należy pamiętać także, aby dostosować język obcy do możliwości ucznia. Na lekcjach wykorzystujemy różne metody aktywizujące, jak chociażby pracę w grupach, filmy edukacyjne oraz gry. Rozwijamy także umiejętność logicznego myślenia. W ramach miękkiego CLIL nauczyciel języka obcego we współpracy z nauczycielem przedmiotowym, może wprowadzić treści przedmiotowe np. z matematyki, fizyki, chemii i itp. na swojej lekcji, co też na pewno zwiększy jej  atrakcyjność. Obecnie sami próbujemy tworzyć scenariusze naszych lekcji lub korzystamy podczas naszej pracy z gotowych materiałów dostępnych chociażby na stronie www.ore.edu.pl.

W ramach projektu uczestnicy realizowali, także program kulturowy, który umożliwił nam poznanie historii, kultury i obyczajowości Wielkiej Brytanii. Bezpośredni kontakt z ?żywym językiem? umożliwił nam większą swobodę komunikacji i przełamywanie barier językowych oraz poszerzenie kompetencji językowych. Dzięki dobrej organizacji pobytu, ciekawej tematyce zajęć oraz kreatywności prowadzącej zajęcia a także samej grupy, możliwa była skuteczna wymiana doświadczeń oraz poznanie nowych metod kształcenia, jak chociażby CLIL. Efektem szkolenia na pewno jest wzrost kompetencji zawodowych i językowych, co skutkuje poprawą jakości kształcenia ogólnokształcącego. Tego typu szkolenia nauczycieli na pewno podnoszą jakość wykonywanej przez nas pracy i poziom kształcenia w placówce, w której pracujemy.


Dodatkowe źródła informacji:

  • Pawlak M., (2010). Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe: założenia, praktyka, perspektywy, ?Języki Obce w Szkole?, nr 6 ( przypis 1 )
  • Aleksandra Zaparucha,  ?Teoria w pigułce? Zestaw 6, zeszyt 1 (materiały dostępne na stronie www.ore.edu.pl.) ( przypis 1) ISBN 978-83-65890-21-4 (Zestaw 6, CLIL jako nowatorska metoda nauczania) ISBN 978-83-65890-22-1 (Zeszyt 1)

2019-04-01 17:19:37

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa