Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Model szkolenia ClCS

Szkolenie  "CLC" (Classroom Learning Community ? współpraca zespołu klasowego) dotyczyło różnych aspektów zarządzania klasą, utrzymania dyscypliny w klasie, analizowania powodów konfliktów w grupie rówieśniczej, a także badania sposobów rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami. Szkolenie pozwoliło na rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych niezbędnych w szkole XXI wieku.
Model District Class Learning Community (CLC) oparty jest na badaniach, opracowanych w celu zaszczepienia pozytywnego,  opartego na współpracy klimatu w klasie. Nauczyciel dzieli się z uczniami przywództwem w klasie, dzięki czemu rozwija się  współpraca. Uczniowie biorą pełną odpowiedzialność za własną naukę  z silnym naciskiem na rozwój osobisty i odpowiedzialność.

Wszyscy uczniowie biorą aktywny udział w tworzeniu kluczowych zasad, które wpłyną na poprawę atmosfery w klasie, (najczęstszym sposobem jest na tym etapie burza mózgów. Uczniowie podpisują się pod zasadami, zobowiązując się tym samym do przestrzegania ich). Dzięki temu wiedzą, co robią w szkole, wspólnie tworzą misję, która skupia się na zachęceniu wszystkich do nauki i współrealizowaniu misji szkoły. Uczniowie ustalają realne i wymierne cele, do których dążą i które realizują każdego dnia.  Są świadomi czego uczą się i w jaki sposób mogą sprawdzić swoje umiejętności. Uczniowie wyposażeni są w foldery danych na podstawie których mogą śledzić i mierzyć indywidualny postęp w realizacji wyznaczonych celów. Na podstawie indywidualnych postępów uczniów, nauczyciel śledzi w jaki sposób następuje realizacja ogólnego celu całej klasy.

Korzyści płynące ze stosowania modelu CLC:

  • Spotkania klasowe promują rozwój osobisty uczniów
  • Rozwijają umiejętności przywódcze, organizacyjne i publiczne, interpersonalne oraz logicznego myślenia.
  • Uczniowie szkoły XXI wieku przygotowują się do twórczego rozwiązywania problemów.
  • Uświadamiają sobie, że wytworem ich pracy jest nauka i rozwój własny, który przyniesie korzyści w przyszłości.
  •  Uczniowie przejmują odpowiedzialność za uczenie się.
  • Nauczyciel staje się przewodnikiem, który dostosowuje się do potrzeb swoich wychowanków, a także daje informację zwrotną dotyczącą realizacji postawionego celu.

2019-04-01 17:14:05

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa