Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Konferencja naukowo-metodyczna pn.DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE W SZKOLE

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel  WOM  w Katowicach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowo-metodycznej pn.

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE W SZKOLE   08 kwietnia 2016 r. godz. 14.30-18.30Termin:  08 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  WOM  w Katowicach, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 7, aula górna.

Konferencja skierowana jest do: zainteresowanych tematyką nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Cel konferencji: Wyposażenie nauczycieli w aktualną wiedzę merytoryczno-metodyczną niezbędną do pracy  z dzieckiem przewlekle chorym

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:
dr Barbara Ziółkowska e-mail: zb@womkat.edu.pl
Marianna Kłyk e-mail: mk@womkat.edu.pl
 tel. 032/ 2 599 885; 203 59 67; 258 13 97 wew. 224; fax: 032/ 203 66 56


PROGRAM

14.00 Rejestracja uczestników konferencji.
14.30 Rozpoczęcie konferencji. Powitanie uczestników konferencji.
14.35 dr Barbara Ziółkowska - konsultant RODN  WOM  Katowice
       Problematyka choroby w tym  choroby przewlekłej u dziecka w wieku szkolnym
15.45  DYSKUSJA
 16.00  PRZERWA       
16.15  Marianna Kłyk - konsultant RODN WOM  Katowice
        Uczeń przewlekle chory i zachowania wobec niego
17.25  DYSKUSJA
17.40 dr Barbara Ziółkowska, Marianna Kłyk         DYSKUSJA
18.30   PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI 
2016-04-01 18:05:59

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa