Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pracowników PZS nr 1

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie (dalej: Szkoła), 43-200, ul. Poniatowskiego 2.

W jakiejkolwiek sprawie dotyczącej danych osobowych kontaktuj się bezpośrednio z Inspektorem danych osobowych: Agnieszka Klimczok
* Numer telefonu: 32 210 36 24
* Adres email:
iodo.pzs1@pszczyna.edu.pl


2. W jakich celach przetwarzane są Twoje dane osobowe?

2.1. Zawarcia umowy o pracę i jej wykonywania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO
2.2. Wykonywania obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem m.in. przeprowadzaniem tzw. badań profilaktycznych, prowadzenie akt osobowych, przyznawanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych; obowiązki związane ze specyficznym charakterem statusu prawnego szkoły (placówka oświatowa).
2.3. Wykonania czynności, na którą wyraziłeś zgodę - art. 6 ust. lit. a RODO - potencjalnie Szkoła może świadczyć wobec Ciebie jakieś inne usługi dodatkowe. W tym zakresie konieczne będzie wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Komu będziemy przekazywać Twoje dane?

Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów lub organów publicznych, które upoważnione są do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Czy przekazanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne ze względu na podpisaną przez nas umowę o pracę lub wynikający z innej podstaw stosunek pracy. Brak przekazania tych danych spowoduje, że nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy lub dokonać innej czynności będącej podstawą stosunku pracy.

5. Jak długo Twoje dane będą przetwarzane przez Szkołę?

Szkoła ma obowiązek przetwarzać dane osobowe, które wchodzą w zakres pracowniczych akt osobowych przez okres 50 lat.

6. Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Jako podmiot danych przysługuje Ci prawo dostępu do odnoszących się do Twojej osoby danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto, jeżeli pozwalają na to przepisy prawa, masz prawo żądać usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


2018-07-09 11:58:52

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa