Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Technik mechanik - kontroler jakości

Technik mechanik:

- organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń
- uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń
- wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń
-  wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach
- zajmuje się opracowywaniem dokumentacji technicznej, opracowuje procesy technologiczne
- potrafi zaprogramować i obsługiwać obrabiarki CNC.


Technik mechanik- Programista obrabiarek CNC jest w dzisiejszym przemyśle, opartym na robotyzacji produkcji, cennym pracownikiem. Obecny rynek pracy wymaga od absolwentów szkół bardzo dużej kreatywności i umiejętności szybkiego dostosowywania się do aktualnych jego potrzeb. Wiedza teoretyczna, a przede wszystkim umiejętności praktyczne w zakresie kontroli jakości są obecnie bardzo poszukiwaną kwalifikacją. Związane jest to z ogromną konkurencją pomiędzy przedsiębiorstwami. Jednym z elementów zwiększenia konkurencyjności jest wdrażanie przez firmy systemu zarządzania jakością. Ma on na celu zapewnienie spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług. System umożliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować pozycję rynkową oraz dostosować się do zmieniających warunków na rynku. Z tego względu pracownicy znający funkcjonowanie sytemu jakości są bardzo cenni na rynku pracy. Potwierdza to fakt, że zawód kontroler jakości znajduje się w wykazie zawodów deficytowych.

 

Uczeń kształcący się w tym zawodzie swoje umiejętności będzie zdobywał m. in. na:

- zajęciach teoretycznych z zakresu sytemu zarządzania jakością, kontroli jakości, oraz dokumentacji technicznej, technologicznej i jakościowej stosowanej w kontroli jakości
- pracowni kontroli jakości - ćwiczenia z zakresu kontroli i prowadzenia dokumentacji


MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA KWALIFIKACJI:

   

Kwallfikacja MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
Kwalifikacja MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

Absolwenci mają szansę na zatrudnienie m. in. w:

- firmach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
- zakładach usługowo-naprawczych,
- biurach projektowania procesów,
- zakładach produkujących dla górnictwa,
- firmach techniczno- mechaniczne obsługujących kopalnie.

Możliwe jest także założenie swojej firmy oferującej oprogramowania dla obrabiarek CNC.

 


2015-12-10 15:36:29

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa