Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Technik robót wykończeniowych w budownictwie

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

KWALIFIKACJE:

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to zawód związany z realizacją następujących zadań:

?         realizowania projektów wnętrz;

?         organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych

?         określania zakresu i rodzaju robót remontowych w obiektach budowlanych;

?         rozróżniania technologii wykonania elementów wykończeniowych tj. robót

?         podłogowych, robót tynkarskich, robót malarskich i tapeciarskich, robót

?         okładzinowych;

?         kontrolowania przebiegu robót remontowych obiektów budowlanych;

?         oceniania jakości wykonania robót remontowych obiektów budowlanych;

?         opracowywania harmonogramu prac budowlanych;

?         sporządzania zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych.

Do zawodu planujemy wprowadzić innowację -Aranżacja wnętrz

w ramach której będzie można zdobyć dodatkowe umiejętności:

  • wykonywanie prac kreślarskich i graficznych z dziedziny projektowania architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego;
  • opracowywania projektów aranżacji wnętrz;
  • modernizacji pomieszczeń,
  •  rozpoznawania stylów architektonicznych;
  • wykonywania plansz oraz modeli architektonicznych i urbanistycznych.

Główne zadania i czynności

Technik robót wykończeniowych w budownictwie może wykonywać czynności związane z:

?        szeroko pojętymi robotami wykończeniowymi w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej,

?        kosztorysowaniem robót wykończeniowych,

?        rozróżnianiem technologii wykonywania robót wykończeniowych i zastosowanych

?        do nich materiałów budowlanych.

Zadania zawodowe to:

?        przygotowywanie dokumentacji technicznej,

?        określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowe ich stosowanie,

?        wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii

?        wykonania oraz remontowania i modernizowania,

?        ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót,

?        kosztorysów robót wykończeniowych, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn,

?        organizowanie i kontrolowania robót wykończeniowych

?        nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych w tym także remontowych i modernizacyjnych

      BD.04 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

      BD.21 - Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów

BD2018-05-29 10:48:58

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa