Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej!

ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Jest to nowy kierunek, nowy zawód, utworzony niedawno na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości - komputeryzacji, digitalizacji i informatyzacji, które dotyczą praktycznie wszystkich dziedzin naszego życia, a także na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy przekazu. Daje to przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci tego kierunku będą ekspertami w obsłudze nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D  i 3D oraz projektowania, redagowania publikacji i  druków, składu i przygotowania do druku, procesów reprodukcyjnych, technologii procesów cyfrowych, projektowania witryn WWW, tworzenia e-booków, prezentacji multimedialnych (filmów, zdjęć), przygotowaniu sytemu identyfikacji wizualnej, użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych oraz prowadzenia kontroli jakości procesów i  produktów poligraficznych.
Absolwenci nabędą również umiejętności w projektowaniu wszelkiego rodzaju ulotek, folderów, wizytówek, raportów, katalogów, plakatów, banerów, billboardów, stron internetowych, animacji, efektów specjalnych, albumów, czasopism, broszur i książek oraz umiejętności profesjonalnego poruszania się w nowych mediach. Reprezentanci zawodu  zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów i materiałów reklamowych.

Gdzie znajdzie pracę technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

-   w wydawnictwach - w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji;
-   w drukarniach - w procesach przygotowawczych i reprodukcyjnych, obsłudze maszyn i urządzeń cyfrowych, obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią;
-   w zakładach poligraficznych - m.in. przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce;
-   w agencjach reklamowych - m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, wystawiennictwie produktów, a także udziału w kampaniach reklamowych;
-   w studiach graficznych, filmowych, telewizyjnych, studiach fotografii cyfrowej;
-   w przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych), powstaje nowa metoda wytwarzania części maszyn poprzez drukowania 2D.
-   w obsłudze Internetu i projektowaniu witryn WWW;
-   w edukacji - np. prowadzeniu komputerowych kursów szkoleniowych;
-   i wielu innych dziedzinach.MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA KWALIFIKACJI:

     Kwalifikacja AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych
              i publikacji cyfrowych
Kwalifikacja
AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, absolwent otrzymuje tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej. Dodatkowo taki absolwent może przystąpić do nauki kwalifikacji charakterystycznej dla fototechnika - Rejestracja i obróbka obrazu (w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych), a po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego otrzymać dodatkowo  tytuł fototechnika.


2015-12-10 22:06:41

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa