Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Budynek przy ul. ks. bp Bogedaina

Budynek przy ulicy ks. bp Bogedaina (warsztaty szkolne)
 
     Na początku swej działalności szkoła borykała się z brakiem miejsca, gdzie uczniowie mogliby pobierać praktyczną naukę zawodu. W latach 50 - tych XX wieku, dla stworzenia warunków szkolenia praktycznego, utworzono skromny szkolny warsztat ślusarski. Później szkoła przejęła poniemiecki warsztat stolarski przy ulicy Kopernika 5 (dawniej  ulica Wieczorka) oraz wydzierżawiono prywatny warsztat przy ulicy Mickiewicza. Oba warsztaty szkoła przejęła z parkiem maszynowym. W tym samym czasie szkoła zdobyła ujeżdżalnię po księciu pszczyńskim. Zamieniono ją na halę warsztatową. Jednak w krótkim czasie stracono ją na rzecz P.Z.G.S. Następnie, przy pomocy Zakładu Urządzeń Mechanicznych w Pszczynie, urządzono własny warsztat szkolny w baraku. Szkoła zdobyła 6 obrabiarek starszego typu oraz odpowiednią ilość narzędzi i przyrządów.
      Mimo starań dyrekcji, dopiero w 1964 roku, szkoła doczekała się własnego kompleksu warsztatowego, który powstał przy ulicy ks. bp Bogedaina. Na początku swej działalności warsztaty szkoliły mechaników rolniczych, ślusarzy oraz stolarzy. Dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku, gdy szkoła zaczęła kształcić mechaników samochodowych, warsztaty poddano reorganizacji w kierunku samochodowym. W tym czasie na terenie warsztatów szkolnych zorganizowano Stację Kontroli Pojazdów.
     Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów nie odpowiadało wymaganiom, więc dyrekcja szkoły zdecydowała się na inwestycję związaną z budową nowej Stacji Kontroli Pojazdów spełniającej współczesne wymogi. W tym celu przebudowano budynek stolarni i zaadaptowano teren wokół owego budynku w celu reorganizacji dojazdu do Stacji Kontroli Pojazdów.


2015-09-02 13:21:44

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa