Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Mamy certyfikat BEZPIECZNEJ SZKOŁY!

"Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń" w Samochodówce -  zdobyliśmy certyfikat!!!! - 14.05.2013r.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie w okresie od października 2012r. do marca 2013r. wziął udział w II Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń 2013".

Konkurs zorganizowany został przez Redakcję Miesięcznika Perspektywy Europejskie Fundacja Państwo Obywatelskie i przebiegał pod hasłem: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja?.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Szkoły, które przystąpiły do konkursu, przyjęły na siebie realizację 10 zadań. Tematyka dotyczyła następujących zagadnień:

"Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel", Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)?, "Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna", "Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne", "Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić", "Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do "paczki"" , "Nie jesteś sam", "Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia..", "Asertywność".

"Samochodówka" realizowała powyższe zadania w formie konkursów, pogadanek, konwersatoriów, debat. Na szczeblu zarówno szkolnym, jak i powiatowym, czy wojewódzkim. W realizację zadań konkursowych była zaangażowana cała społeczność szkolna. Do wykonania zadań zostali również zaproszeni przedstawiciele instytucji wspierających szkołę, takich jak: Straż Pożarna, Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Pszczynie, doradcy zawodowi, wolontariusze oraz przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie. Staraliśmy się przekazać młodzieży jak najwięcej informacji dotyczących nie tylko zasad bezpiecznego zachowania się, ale również miejsc, w których mogą uzyskać pomoc. Ponadto podczas realizacji zadań staraliśmy się kształtować postawy tolerancji, życzliwości i wrażliwości na los drugiego człowieka. W tym celu uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 brali udział we wspólnych zajęciach z uczniami PZS Nr 3 w Pszczynie, czy też wychowankami Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dostosowywaliśmy konspekty zajęć do potrzeb i możliwości intelektualnych uczniów.

Realizacja zadań konkursowych przyczyniła się do zwiększenia wśród uczniów znajomości prawa, zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym, zasad udzielania pierwszej pomocy, a także wpłynęła pozytywnie na postawę uczniów wobec osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących pomocy. Wiedza i umiejętności, które zdobyli uczniowie podczas trwania konkursu zaowocują większą odpowiedzialnością za siebie i los drugiego człowieka oraz przygotują młodych obywateli do bezpieczniejszego wkroczenia w przyszłość.

W dniu 14 maja 2013 otrzymaliśmy CERTYFIKAT BEZPIECZNEJ SZKOŁY!!!

Agnieszka Klimczok


2013-05-16 18:25:33

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa