Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Spotkanie pedagogów i doradców zawodowych na warsztatach szkolnych

27 lutego w budynku warsztatów szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 odbyło się spotkanie z doradcami zawodowymi oraz pedagogami okolicznych szkół podstawowych. To już szóste spotkanie w ramach działań utworzonego przez placówkę Centrum Informacji Zawodowej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: zastępca dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej-Mirosława Kulczyk oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy-Maria Kasprzycka oraz Kamil Marzec.

W czasie spotkania dyrektor PZS nr 1  - Teresa Wojtanowicz poruszyła wiele istotnych zagadnień związanych z kształceniem zawodowym. Omówiono zmiany w systemie rekrutacyjnym do szkół branżowych. Przedstawiona została również aktualna oferta szkoły, dostosowana do potrzeb aktualnego rynku pracy.

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  przedstawili gościom aktualny barometr zawodów. Podkreślili ogromną rolę doradców zawodowych i pedagogów w wyborze kierunków kształcenia uczniów, które bez wątpienia powinny łączyć się z potrzebami rynku pracy.

Ważnym punktem spotkania było wystąpienie zastępcy dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - Mirosławy Kulczyk, w którym omówiono najczęstsze problemy związane z kształceniem młodocianych pracowników. Pani Mirosława Kulczyk zwróciła również uwagę na konieczność szeroko rozumianej diagnozy predyspozycji zawodowych i kwestii zdrowotnych, mających istotny wpływ na przyszłość zawodową młodego człowieka.

Po oficjalnej części spotkania, goście mieli możliwość  zwiedzenia warsztatów szkolnych
w formie escape roomu.


2020-03-04 13:37:26

powrótTwoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP STAROSTWO PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna
kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa