Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
REKRUTACJA
Oferta Szkoły
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1
w Pszczynie
Spotkanie doradców zawodowych na Warsztatach Szkolnych PZS nr 1

W dniu 23 września na warsztatach szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie odbyło się spotkanie informacyjne dla doradców zawodowych. Podczas spotkania został omówiony i przedstawiony szczegółowy program i założenia tegorocznych obchodów Powiatowego Tygodnia Kariery 2019. Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy - Pan Kamil Marzec zachęcał do podjęcia działań i uczestnictwa w tym wydarzeniu, którego tegoroczne hasło to: "Pasja, Profesja, Powołanie". Kolejnym punktem spotkania było omówienie przez Pana Dariusza Chromika - kierownika warsztatów szkolnych PZS nr 1 specyfiki kształcenia branżowego oraz przedstawienie przyszłościowych kierunków kształcenia w zawodach deficytowych. Ostatnim, niezwykle istotnym punktem programu było wystąpienie Pani Mirosławy Kulczyk - zastępcy dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pszczynie dotyczące tworzenia Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego.

Spotkanie stało się także okazją do wymiany doświadczeń zawodowych, inspiracji oraz cennych uwag związanych z realizacją doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach.


2019-09-26 08:31:16

powrótTwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa