Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
REKRUTACJA
Oferta Szkoły
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1
w Pszczynie
PILNE!!! Badania lekarskie.

Zgodnie z informacją przekazaną do PZS nr 1 w Pszczynie przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w dniu 12.09.2019r. informujemy, że w dniu 18.09.2019r. w godz. 8:15-12:00 odbędą się dodatkowe badania lekarskie.

Badania dotyczą uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 zostali przyjęci zostali do klas pierwszych i nie zgłosili na te badania 26.08.2019r.

W przypadku osób, które nie zgłoszą się w/w terminie na badania, uczeń będzie zobowiązany wykonać je w WOMP w Sosnowcu przy ul. Staszica 44a w terminie do 27.09.2019r.

Miejsce badań: budynek PZS nr 1 przy ul. Kopernika 5 ("duży budynek") p. 3, gabinet pielęgniarki szkolnej.

Każdy uczeń przystępując do badania przez lekarza powinien zgłosić się z wypełnionym i podpisanym przez rodziców oświadczeniem dotyczącym stanu zdrowia (w załączeniu).

Ponadto każdy uczeń powinien posiadać oświadczenie rodziców o zgodzie na pobranie krwi z palca w celu oznaczenia poziomu glukozy (w załączeniu). Uczeń musi być na czczo lub przynajmniej dwie godziny od ostatniego posiłku.

W przypadku konieczności wydrukowania ww dokumentów w szkole uczeń obowiązany jest zgłosić w wyznaczonym terminie wraz z rodzicem.

Badania prowadzone są w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019r. poz. 341 i 622).

Zawody objęte badaniem:

technik pojazdów samochodowych
elektromechanik pojazdów samochodowych
kierowca mechanik
mechanik pojazdów samochodowych
lakiernik samochodowy
sprzedawca
2019-09-13 07:00:01

powrótTwoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP STAROSTWO PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna
TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa