Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
REKRUTACJA
Oferta Szkoły
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1
w Pszczynie
Drodzy Rodzice i Uczniowie

Szanowni Rodzice i Uczniowie

W tym trudnym okresie, gdzie każdy z nauczycieli podejmuje ważne decyzje dotyczące kontynuacji sporu o jakość polskiej edukacji i mając na uwadze dobro uczniów, Grono Pedagogiczne PZS nr 1 podjęło decyzję o wystawieniu ocen, a w dniu dzisiejszym o przeprowadzeniu konferencji klas maturalnych.  Wyniki klasyfikacji zostały zatwierdzone. Decyzja ta nie skutkuje odstąpieniem od akcji protestacyjnej.  Ostatnie  dni i wydarzenia utwierdzają nas w przekonaniu o konieczności  kontynuacji strajku.  Nie pozwolimy jednak, żeby rząd naszą autonomiczną, szkolną decyzję przedstawił jako swój własny sukces, choć mamy świadomość, że zapewne taka będzie strategia.

Czekaliśmy z nadzieją  na pozytywne rozwiązanie, kompromis, dający szansę na powrót do pracy, do szkoły, do naszych uczniów.

Każdego dnia jako grupa zawodowa jesteśmy gotowi do rozmów i szukania rozwiązania tej trudnej sytuacji.  Każdego dnia od nowa mierzymy się z koniecznością odpowiadania sobie na trudne pytania, które dotyczą naszych uczniów, a Państwa dzieci. Pracując z nimi w szkole,  spędzamy z nimi czas nie tylko na nauce, ale  budujemy  przede wszystkim relacje. To na nich opiera się skuteczna edukacja.

Wyrażamy swój sprzeciw wobec planowanych zmian prawa oświatowego i  pozbawianie nas kompetencji przynależnych wyłącznie Radzie Pedagogicznej. 

Bardzo dziękujemy za  okazywane wyrazy wsparcia

Z wyrazami szacunku

PZS nr 1 w Pszczynie


2019-04-24 14:14:30

powrótBIP STAROSTWO PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna
Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa