Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
REKRUTACJA
Oferta Szkoły
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1
w Pszczynie
Spotkanie z pracodawcami

W naszej szkole we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie odbyło się  spotkanie dla pracodawców i przedstawicieli firm, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki. Przybyłych gości przywitał Pan Damian Cieszewski Wicestarosta Pszczyński, który podkreślił duże znaczenie roli pracodawców w rozwoju gospodarczym naszego powiatu, mówił także o wkładzie starostwa w unowocześnienie bazy do kształcenia zawodowego w szkołach powiatowych.

W wydarzeniu wzięła udział Pani Bernadeta Sojka-Jany dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która omówiła zasady nowego programu "Trafny wybór- powiat pszczyński" umożliwiający uczniom szkół ponadpodstawowych powiatu pszczyńskiego udział w stażach realizowanych w wybranym zawodzie.

Głos zabrała również Pani Grażyna Faruga dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie. Przybliżyła specyfikę kształcenia młodocianych pracowników i zasad egzaminu czeladniczego. Pani Teresa Wojtanowicz dyrektor PZS nr 1 omówiła liczne zmiany prawne dotyczące szkolenia zawodowego, w tym zapewnienia miejsc kształcenia praktycznego dla podwójnej ilości uczniów, możliwości promowania zawodów, w których brakuje pracowników oraz aktywnego udziału pracodawców w kształceniu zawodowym.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i pozwoli na rozszerzenie współpracy szkół i lokalnych pracodawców.


2019-04-01 15:01:57

powrótBIP STAROSTWO PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna
Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa