Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
REKRUTACJA
Oferta Szkoły
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1
w Pszczynie
Turniej Wiedzy o Patronie Szkoły

Dnia 21 marca 2019 r na auli szkolnej PZS nr 1 odbył się turniej wiedzy o patronie szkoły Generale Józefie Bemie. Rywalizacja rozpoczęła się od  pytania:

Dlaczego Generał Józef Bem został patronem naszej szkoły?

Jego aktywna działalność i bohaterska postawa stanowi wzór dla pracowników
i uczniów. Słowa, które generał powiedział: "Tylko ten naród umiera, który nie chce żyć" dla nas, czyli całej społeczności szkolnej powinny być dewizą, bodźcem do działania. Życie szkoły to ciągłe staranie się ludzi, przekazywanie i przyswajanie rzetelnej wiedzy, by móc swoją pracą uczciwie służyć drugiemu człowiekowi. Życie szkoły to też ciągła praca nad sobą, doskonalenie swoich umiejętności, pielęgnowanie cech charakteru, wypracowywanie postawy otwartej na człowieka i świat. Nie ustajemy w naszych działaniach, bo tylko wtedy można osiągnąć cel, zdobyć zawód
i wykształcenie.
         

Zgodnie z regulaminem w turnieju  wzięli udział uczniowie klas pierwszych Szkoły Branżowej I Stopnia i Technikum.

Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentowanie wcześniej wykonanych plakatów, dotyczących wydarzenia z życia patrona, przygotowanie prezentacji multimedialnej, oraz wygłoszenie wybranego fragmentu prozy bądź poezji poświęconego Generałowi Józefowi Bemowi. Przedstawiciele klas wzięli udział w quizie wiedzy, odpowiadając na pytania dotyczące ważnych wydarzeń historycznych z życia patrona,  przygotowane w aplikacji kahoot.

Klasy wykazały się ogromną pomysłowością i licznymi talentami.


                                                     Zwycięskie drużyny :

                Technikum                                               Branżowa Szkoła I stopnia

             Klasa I BT I miejsce                                     Klasa I b I miejsce

            Klasa I AT II miejsce                                     Klasa I c II miejsce

            Klasa I CT III miejsce                                   Klasa I d III miejsce

                                                     Gratulujemy!


2019-03-29 08:24:23

powrótTwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa