Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
REKRUTACJA
Oferta Szkoły
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1
w Pszczynie
Spotkanie z doradcami zawodowymi

SPOTKANIE DORADCÓW ZAWODOWYCH
NA WARSZTATACH SZKOLNYCH PZS NR 1

1 marca w budynku warsztatów szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Pszczynie odbyło się spotkanie dyrekcji i kierownictwa szkoły z doradcami zawodowymi szkół powiatu pszczyńskiego. To już czwarte spotkanie doradców zawodowych w ramach działalności utworzonego przy placówce Centrum Informacji Zawodowej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wicestarosta Krystian Szostak oraz przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy -  pani Izabela Żur. Głównym tematem spotkania była aktualna sytuacja na rynku pracy, kwestia zmian w szkolnictwie zawodowym, a także omówienie harmonogramu wizyt studyjnych w zakładach pracy oraz zajęć warsztatowych w PZS nr 1 skierowanych dla gimnazjalistów. Dyrektor PZS nr 1 -Teresa Wojtanowicz podkreślała ogromną rolę doradców zawodowych w procesie wyboru ścieżki zawodowej młodego człowieka. Zwróciła również uwagę na konieczność diagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów już odpowiednio wcześnie po to, by mieli szansę zwiększenia swojej wiedzy na temat zawodów, w których mogliby się kształcić.

Kwestię aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz barometr zawodowy 2018 przedstawiła pani Izabela Żur, podkreślając zawody deficytowe i konieczność uzupełnienia fachowców w danych branżach.  Oferta kształcenia "Samochodówki" jak najbardziej odpowiada na zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy. Nowe kierunki kształcenia oraz innowacje pedagogiczne zwiększające szanse młodego pracownika na rynku pracy omówił pan Dariusz Chromik. Kierownik warsztatów szkolnych przedstawił szerokie spektrum możliwości, które dają innowacje będące dodatkiem do kształcenia w danym zawodzie. O kształceniu zawodowym oraz współpracy z pracodawcami mówił także wicestarosta pszczyński - Krystian Szostak, który zwrócił się z podziękowaniami do doradców zawodowych za trud i pracę włożoną w kształtowanie i rozwój zawodowy młodego pokolenia.

          Centrum Informacji Zawodowej działające przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 wspiera gimnazjalistów w wyborze dalszej ścieżki zawodowej poprzez organizację warsztatów przedmiotowych, wizyt studyjnych oraz spotkań informacyjnych dla młodzieży i rodziców

2018-03-04 19:22:13

powrótPowiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna
Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa