Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Szansa na stypendium

Rada Powiatu Pszczyńskiego podjęła uchwałę o przyjęciu LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Wnioski o przyznanie stypendium za rok 2019/2020 będą przyjmowane do 30 czerwca 2020 r. Stypendium może zostać przyznane uczniom po ukończeniu pierwszego roku nauki, którzy do końca danego roku szkolnego, w którym składany jest wniosek spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków:
- uzyskali tytuł laureata, finalisty lub byli uczestnikami przedmiotowych olimpiad międzynarodowych;
- uzyskali tytuł laureata, finalisty konkursów, olimpiad naukowych, przedmiotowych oraz związanych z kształceniem w zawodzie, na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych przez Ministra Edukacji Narodowej, kuratora oświaty, uczelnie wyższe oraz inne instytucje działające na rzecz oświaty i nauki.

Program adresowany jest do uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Pszczyński.

Główne cele programu to:
- wspieranie edukacyjnych aspiracji uczniów,
- motywowanie do pogłębiania wiedzy, rozwijania talentów i umiejętności,
- promowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
- podnoszenie poziomu usług edukacyjnych.

Program realizowany będzie poprzez:
- organizowanie zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania, talenty i uzdolnienia,
- realizowanie zadań rozwijających kompetencje kluczowe uczniów,
- podejmowanie przez szkoły rozwiązań innowacyjnych w kształceniu ogólnym i zawodowym,
- umożliwianie uczniom udziału w konkursach i zawodach - wspieranie i motywowanie uczniów do rozwijania talentów poprzez promocję osiągnięć uczniów i przyznawanie stypendiów Starosty Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia.

STYPENDIUM STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO jest formą realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Wnioski składane są w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

Wysokość stypendium wynosi do 1500 złotych, wypłata następuje w jednej transzy.

https://www.bip.powiat.pszczyna.pl/grafiki/zalaczniki/10961/x.102.19-przyjecie-regulaminu-przyznawania-stypendium-starosty-pszczynskiego.pdf


2020-06-26 17:38:45

powrótTwoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP STAROSTWO PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna
kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa