Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
PUNKTY POMOCY

PUNKTY POMOCY W PRZYPADKU RÓŻNEGO RODZAJU UZALEŻNIEŃ ORAZ SYTUACJI KRYZYSOWYCH:


  •       INTERWENCJA KRYZYSOWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to placówka, która udziela wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami uczniów, rodziców i nauczycieli. Jej rola jeszcze bardziej wzrosła w czasie pandemii. Specjaliści z poradni prowadzą działalność terapeutyczną, organizują warsztaty online dla nauczycieli i rodziców oraz pomagają dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w sytuacjach kryzysowych. Niemal od początku pandemii działa również telefoniczna interwencja w sytuacji kryzysu psychologicznego dzieci, młodzieży i każdego, kto potrzebuje wsparcia, czuje się samotny, źle znosi izolację, obawia się utraty pracy, przeżywa silny lęk lub kryzys emocjonalny.

Wsparcia udzielają psychologowie oraz interwenci kryzysowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:

kom. 502 644 363 przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 18.00

tel. 32 210 37 16 od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki do 15.00

 

  •        Ośrodek Psychoprofilaktyki w Pszczynie- Poradnia Leczenia Uzależnień

Ul. Paderewskiego 3

43-200 Pszczyna

Tel. 32 210 42 92

 

Pomoc udzielana osobom:

-osobom uzależnionym behawioralnie (od hazardu, Internetu, seksu, jedzenia, zakupów, kredytów, pracy itp.).

- osobom cierpiącym z powodu nadużywania , uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków.

- Rodzinom i bliskim osób uzależnionych (osobom współuzależnionym).

- W Ośrodku istnieje możliwość skorzystania z konsultacji specjalistów psychoterapii zajmujących się problematyką uzależnień chemicznych i behawioralnych. Ośrodek oferuje również konsultacje prawnika oraz psychologa ( wszystkie konsultacje są bezpłatne).

 

Pszczyńska Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Błękitny Krzyż przy Paderewskiego 3 jest przygotowana również do udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży do 18 lat (lub 25 lat w przypadku młodzieży uczącej się). Rejestrować się można tylko telefonicznie (515 804 156) od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Nie ma rejonizacji. Po pomoc do naszej poradni mogą się zgłosić mieszkańcy nie tylko Pszczyny, ale również każdej innej miejscowości

- zapewnia Roman Wojnar, dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż.

Do dyspozycji dzieci, nastolatków i starszej młodzieży są tu psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Każdy problem natury psychicznej zostanie zdiagnozowany, a następnie zacznie się odpowiednia psychoterapia.

Problemy psychiczne dotyczą coraz większej liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wedle szacunków lekarzy sprzed pandemii różnego rodzaju zaburzenia psychiczne miało co piąte polskie dziecko, a po roku nauki zdalnej i izolacji od grupy rówieśniczej tych zaburzeń może być więcej. Nie wolno ich lekceważyć.

 

  •         Przychodnia SZOZ "Hipokrates" przy ul. Zdrojowej 65 prowadzić będzie Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży z powiatu pszczyńskiego.

Kadra ośrodka to doświadczeni w pracy z dziećmi i młodzieżą - psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi. Poradnia znajdować będzie się w budynku S.P.U.H ODNOWA przy ul. Zdrojowej 65 w Pszczynie. Pomoc będzie bezpłatna i udzielana w ramach kontraktu z NFZ.


Telefon do poradni czynny jest od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 18.00, w poniedziałek i piątek od 7.30 do 15.00

Numery telefonów: 781 901 010, 32 210 38 80, 32 210 30 31.

 

 

  •        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

można także skorzystać z pomocy psychologa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 32 449 01 45

 

 

  •        "CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ" Leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych

odbywa się w

Pszczyna, ul. Zdrojowa 65.

 

Poradnia jest czynna:

poniedziałek w godz. od 16:00 do 19:00
wtorek: od godz. 10.00 do godz. 12.00
środa: od godz. 9.00 do godz. 12.00
czwartek: od godz. 16.00 do godz. 19.00 terapia grupowa dla osób współuzależnionych
piątek: od godz. 16.00 do godz. 19.00 / terapia grupowa dla osób uzależnionych

Rejestracja nr telefonu: 32 211-97-99 lub 604 805 862
Wizyty są bezpłatne, finansowane z budżetu gminy.
Ponadto informacje można uzyskać:

 pod numerem telefonu (32) 210 71 02 lub osobiście przy ul. 3 Maja 15.

 

 

  •        Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Rodzin z Problemem Alkoholowym 

przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5A

Czynne od poniedziałku do piątki w godz. od 7.30 do 15.30.
Tel. 032 210 58 10

 

 

  •       Punkt Wsparcia dla Osób i Rodzin w Rozwiązywaniu Sytuacji Konfliktowych

przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5A.

Czynne w poniedziałki od godz. 15.30 do 17.00.
Tel. 032 210 41 73

 

  •         Fundacja Nadzieja - Centrum Terapii i wspierania rodziny

- Poradnia psychologiczna dla dzieci

- Poradnia psychologiczna

- Poradnia leczenia uzależnień

- Punkt konsultacyjny ds. uzależnień

Specjaliści:

- psychiatra

- psycholog

- specjalista psychoterapii uzależnień

- psychoterapeuta

- prawnik

Kontakt:

725 030 122

Ul. Zapora 100, Bielsko  Biała

 

 

  •         PROGRES - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w Pszczynie

 

ul. Łowiecka 19A
43-200 Pszczyna

tel. 516 528 568

 

 

 

 

 

 


2015-10-20 22:02:19

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa