Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
PODSUMOWANIE KOLEJNYCH STAŻY W SAMOCHODÓWCE

21 listopada w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Mam wiedzę mam umiejętności, nie boję się przyszłości" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (realizowane w latach 2015/2017).  Niniejszy projekt obejmował staże zagraniczne dla trzech grup uczniowskich w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii, łącznie 55 uczniów, a także jeden staż zawodowy dla 9 nauczycieli kształcenia zawodowego w Hiszpanii. Swoim zakresem projekt objął następujące zawody:
  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik Usług Fryzjerskich
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Fryzjer
  • Ślusarz
  • Elektryk
  • Sprzedawca
  • Monter sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych

W trakcie staży uczniowie jak i nauczyciele mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności zawodowych, a także skonfrontowania funkcjonowania zakładów zagranicznych i krajowych. Wszyscy podnieśli kompetencje społeczne, językowe, a przede wszystkim zawodowe. Poprzez zrealizowanie tego projektu mamy pewność, że nasi obecni, a także przyszli absolwenci nie będą bali się przyszłości, ponieważ mają wiedzę i umiejętności wystarczające aby swobodnie realizować się zawodowo na europejskim rynku pracy.

Na uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas wicestarosta Krystian Szostak, Wizytator Kuratorium Oświaty ? pan Andrzej Mróz, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektor PZS nr 2 w Pszczynie - pan Piotr Cygan oraz  pracodawcy.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest programem ogólnopolskim dofinansowywanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on odpowiedzią na konieczność wsparcia obszarów zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Z tego Programu realizowane są również innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Program stanowi uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie zaangażowana jest większość środków EFS i gdzie finansowane są przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom.

Podczas wtorkowego spotkania swoje refleksje i wrażenia po odbyciu stażu zagranicznego relacjonowali przedstawiciele wszystkich grupy uczniowskich, a także reprezentant grona nauczycielskiego. Relacje przedstawicieli stażystów, którzy swoją mobilność zrealizowali w Anglii, Hiszpanii i w Niemczech poparte były prezentacjami filmów obrazujących chwile z odbytych staży.

Także zaproszeni goście zabierając głos podkreślali, jak wielkie możliwości dla szkolnictwa płyną z realizacji projektów unijnych oraz istotę i znaczenie nabytych podczas realizacji stażu kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

Dopełnieniem spotkania było wręczenie wszystkim uczestnikom stażu certyfikatów Europass Mobilność oraz certyfikatów potwierdzających ich odbycie.

Obecnie w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Pszczynie realizowanych jest 5 projektów staży zagranicznych przede wszystkim dla uczniów ale i również dla nauczycieli. W najbliższej przyszłości (lata 2018-2019) swoje mobilności zrealizuje 80 uczniów i 18 nauczycieli. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania się do kolejnych wniosków w ramach ERASMUS+ aby naszym przyszłym uczniom również umożliwić wyjazd na zagraniczne praktyki w roku 2020.2017-11-21 22:29:48

powrótTwoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP STAROSTWO PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna
kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa