Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Nowe staże zagraniczne - rusza rekrutacja!!!

Z dniem 22 października rozpoczynamy rekrutację do kolejnego projektu pt. "Większe umiejętności - lepsza praca!!!". Projekt realizowany będzie w ramach projektu systemowego "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przewidywane są dwa staże każdy trzytygodniowy w następujących państwach:

    Hiszpania  01.06.2020r. - 19.06.2020r.
    Niemcy 05.10.2020r. - 23.10.2020r.

(można wziąć udział tylko w jednym stażu)

    Projekt adresowany jest do uczniów, którzy nie brali do tej pory udziału w żadnym stażu zagranicznym ani nie zostali do takowego zakwalifikowani we wcześniejszych rekrutacjach. Do udziału w realizacji projektu aplikować mogą uczniowie kształcący się w klasach 1 i 2 Branżowej Szkoły I Stopnia oraz 1, 2 klasy Technikum,
w następujących kierunkach/zawodach:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik mechanik,
 • technik cyfrowych procesów graficznych,
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • fryzjer,
 • ślusarz,
 • mechanik motocyklowy,
 • elektryk,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • monter sieci i intalacji sanitarnych,

Osoby zainteresowane powinny:

 •     dokładnie zapoznać się z regulaminem rekrutacji (dostępny na stronie szkoły)
 •     pobrać podanie wraz z formularzem zgłoszeniowym kandydata (ze strony szkoły lub z sekretariatu)
 •     wypełnić rzetelnie i czytelnie podanie kandydata oraz formularz zgłoszeniowy
 •     złożyć w terminie oba dokumenty w sekretariacie szkoły

NA PODANIA CZEKAMY DO 15 LISTOPADA 2018r.!!!

Wszystkie pytania związane ze stażem i rekrutacją należy kierować do Pana Artur Wojciecha osobiście (biuro kierownika szkolenia praktycznego, budynek szkoły przy ul. Poniatowskiego 2, p. II) lub e-mail artur.wojciech@pszczyna.edu.pl


2018-10-22 07:27:50

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa