Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Budynek przy ul. Zamenhoffa


Budynek przy ulicy Zamenhoffa (internat)


Jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku szkoła  nie posiadała własnego internatu, a był on konieczny z  powodu naboru kandydatów do szkoły ze sąsiednich  województw. W tamtych czasach szkoła rezerwowała  miejsca dla swoich uczniów (40 miejsc) w internacie  przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Żorach. Zatem  uczniowie musieli codziennie dojeżdżać dwadzieścia  kilometrów do szkoły, co nie wpływało korzystnie na  wyniki nauczania, jak również pojawiły się problemy wychowawcze związane z uczniami.

Rok 1959, a dokładniej 26 lipca tegoż roku, zajmuje specjalne miejsce w historii szkoły, gdyż w tym roku oddano do użytku internat przy ulicy Zamenhoffa. Budowę rozpoczęto wiosną 1956 roku. Inwestorów było trzech, co miało ujemny wpływ na przebieg budowy. Internat został oddany do użytku niewykończony. Prace, mimo złożonych przez wykonawcę obietnic, nie zostały skończone do dnia 1 września 1959 roku. Budynek został tymczasowo podłączony do instalacji elektrycznej PKP, ale częste awarie sprawiły, że praca oraz warunki mieszkaniowe były poniżej wymaganego poziomu. Sytuacja ta zmieniała się dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku.

W dniu 1 października 1959 roku w internacie mieszkało 138 wychowanków:

z Zasadniczej Szkoły Zawodowej - 57, w tym dziewcząt - 0

z Technikum Łączności - 50, w tym dziewcząt - 42

z Liceum Pedagogicznego - 28, w tym dziewcząt - 0

z Liceum Ogólnokształcącego - 3, w tym dziewcząt - 3

Kierownikiem internatu w tym czasie był pan Henryk Pogłodziński, dotychczasowy kierownik internatu przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Żorach, a wychowawcami byli: pan Henryk Gutowski, pan Henryk Jastrzębski oraz pani Danuta Nowatorska. W tamtych czasach szkoła miała problem ze skompletowaniem wykwalifikowanych pracowników internatu. Sytuacja ta poprawiła się dopiero w 1962 roku.

W latach późniejszych dyrektorami internatu byli:

  pan K. Chmiel,
  pan Henryk Gutowski,
  pan Hensel,
  pan Gwiżdż,
  pani Grażyna Dawiskiba,
  pan Kurzyca.
Obecnie w budynku internatu mieści się Szkoła Specjalna.


2015-09-01 13:12:08

powrótGRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! PZS nr1 Pszczyna
Twoje dane - Twoja sprawa PZS nr1 Pszczyna
BIP SZKOŁY PZS nr1 Pszczyna
Powiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna

Ze względu na dostosowanie strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej strona jest przebudowywana.

DRONE_EXPERT Deklaracja dostępności kontakt ksztalceniezawodowe dokumenty kształcenie zawodowe informacje dla pracodawców Kształcenie zawodowe POWER2039 TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa